Prohlížíte : Statika staveb

Statika staveb

Statika staveb

Statika objektů nás provází od založení naší kanceláře a je základním stavebním kamenem každého projektu. Zpracováváme statiku staveb jak pro projekty vlastní, tak pro soukromé investory a jiné projekční kanceláře.

Nezpracováváme statiku velkých developerských projektů, soustředíme se na rodinné a bytové domy, střední objekty, a především na zásahy do stávajících, zejména památkově chráněných objektů.

V oblasti statiky nabízíme:

 • Statické posudky objektů a jejich poruch
 • Statické posudky krovů
 • Návrh sanace poruch
 • Návrhy ocelových konstrukcí
 • Návrhy železobetonový konstrukcí
 • 1.2 – Stavebně konstrukční řešení (pro jiné projekční kanceláře)

Reference:

 • Statika chmelařství Úštěk / fotogalerie
 • Statika hotelu Jeruzalémská, Praha
 • Statika RD Písek
 • Statika bytového domu Mánesova 86, Praha
 • Statika krovu Petrská 33, Praha
 • Statika pohledového krovu brownfiel Třebušín / fotogalerie
 • Sanace trhlin
  • Kostel Skorotice, Ústí nad Labem
  • Kostel v obci Kluky
  • RD Hlinná
  • Zámek Stekník